Acasă Focus Agricol Comisia Europeană rambursează bani din subvențiile 2019

Comisia Europeană rambursează bani din subvențiile 2019

de M G

Aproape 95.000 de fermieri vor primi înapoi bani opriți din subvențiile pe care le-au primit în contul anului 2019. Aceste sume reprezintă ajustări făcute plăților directe. În total, aproape 18 milioane de euro vor intra în conturile beneficiarilor.

„Pentru România a fost aprobat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1953 al Comisiei din 25 noiembrie 2019 privind rambursarea, prin care s-a stabilit suma corespunzătoare creditelor care vor fi reportate din exerciţiul financiar 2019, respectiv 18.270.128 euro. Acest plafon generează o plată suplimentară numai către beneficiarii finali care au făcut obiectul, în cursul exerciţiului financiar anterior, al unei ajustări a plăţilor directe”, se arată într-un comunicat de presă al Agenţii de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

În conformitate cu prevederile Regulamentelor europene în vigoare, gestiunea şi execuţia rambursării disciplinei financiare către beneficiarii finali trebuie să respecte criteriul egalităţii de tratament şi trebuie să rămână proporţională cu cuantumul ajustării disciplinei financiare.

Potrivit APIA, cheltuielile efectuate de statele membre în legătură cu rambursarea creditelor reportate sunt eligibile pentru finanţare din partea Uniunii doar dacă sumele în cauză au fost plătite beneficiarilor înainte de 16 octombrie 2020.

În acest sens, au fost identificate 94.515 dosare eligibile pentru rambursarea creditelor reportate din exerciţiul financiar 2019.

„În urma aplicării coeficientului ratei de rambursare aplicat în mod proporţional tuturor dosarelor eligibile, au fost stabilite sumele cuvenite şi transferate în modulul financiar-contabil APIA, în vederea efectuării plăţilor către beneficiari, în limita plafonului stabilit de 18.270.128 euro. Plăţile se fac în lei, utilizând cursul de schimb valutar de 4,7496 lei/euro, valoare stabilită de Banca Centrală Europeană la data de 30.09.2019, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria C nr. 329/03 din 01.10.2019”, precizează comunicatul APIA.

 

din aceeasi categorie

Comentează

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.