Acasă Stiri economiceBanci & Asigurari Posibil final de epopee pentru despăgubirile la pagubele produse de animalele sălbatice

Posibil final de epopee pentru despăgubirile la pagubele produse de animalele sălbatice

de L M

După 17 ani, Ministerul Mediului face un pas deciziv pe calea acordării de despăgubiri celor care au suferit pagube din cauza animalelor sălbatice. Ministerul pregătește un proiect de ordin prin care sunt stabilite modalitățile de despăgubire prevăzute în Legea vânătorii, care a fost adoptată în 2006. Fermierii, în special, s-au plâns de pagubele produse de animale, care sunt în cotinuă creștere, dar care nu sunt acoperite de nimeni. A fost o dispută puternică între stat și concesionarii de fonduri de vânătoare cu privire la cine plătește despăgubirile. Cum era de așteptat, a câștigat statul.

În primele zile ale lui 2023, a fost adoptată HG nr. 3/2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic, stabilite prin Legea vânătorii nr. 407/2006. Cum era de așteptat, legea și hotărârea nu au fost suficiente, astfel că, în 60 de zile de publicarea în Monitorul Oficial, trebuia dat și un Ordin care să dea ultimele explicații.

„Această modalitate de acordare ca despăgubirilor trebuie să stabilească acțiunile și responsabilitățile victimelor sau ale reprezentanților legali ale acestora, ale structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde  de vânătoare, precum și ale structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de mediu pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de constatare, evaluare, stabilire a răspunderii civile și plată a despăgubirilor acordate în cazul atacurilor produse de exemplare ce aparțin speciilor de interes cinegetic (…), soldate cu rănirea/ decesul unor persoane fizice”, se arată în Referatul de aprobare.

„Ordinea și modul de desfășurare al activităților/acțiunilor pe care această modalitate de acordare a despăgubirilor le reglementează, trebuie să se concretizeze, prin stabilirea cuantmului despăgubirilor care vor acoperi, după caz, cheltuielile spitalizare, cheltuielile de înmormântare (inclusiv cheltuieli cu transportul și îmbălsămarea cadavrului), veniturile nete nerealizate în perioada în care victima a fost în incapacitate temporară de muncă de la momentul producerii incidentului, daune morale, precum și sume compensatorii pentru familia decedatului reprezentând echivalentul unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată până la vârsta pensionării”, precizează Referatul.

Prin Ordinul, supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Mediului, se stabilesc „indicatori” clari pentru stabilirea cuantumului despăgubirilor pentru vătămare corporală și pentru deces, în caz de atac al animalelor sălbatice. Legiuitorul a mers în amănunt și, pe lângă acoperirea costurilor cu înmormântarea și îmbălsămarea, „probate cu documente justificative”, se vor acorda și „sume compensatorii pentru familia victimei, reprezentând echivalentul unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, până la vârsta pensionării”, precizează Referatul.

„Doar” pentru vătămare, se plătesc inclusiv daune morale. Iar celor care nu au venituri, dar sunt loviți de animale, li se plătește echivalentul salariului minim brut pe ţară garantat în plată obţinut de o persoană în activitate pentru perioada de incapacitate.

Ordinul stabilește și „calendarul” reclamațiilor și al despăgubirilor în caz de pagube persoanelor fizice. Responsabilitatea rezolvării cazurilor revin autorităților centrale sau locale, în funcție de ce tip de animal a produs paguba. Iar termenele sunt de ordinul orelor, care nu depășesc 2 zile. Dacă termenele ajung să fie zile nelucrătoare, intervalul se decalează până se ajunge la o zi lucrătoare.

din aceeasi categorie

Comentează

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.