Acasă Stiri InterneDezvoltare rurala Cerere de subvenții pentru cimbru

Cerere de subvenții pentru cimbru

de Focus Agricol

Două dintre cele mai așteptate programe de subvenționare vor debuta zilele viitoare, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură urmând săprimescă cererile de finanțare. Este vorba de Programul pentru plante aromatice și Programul pentru legume în spații protejate, moștenitorul Programului Tomata. „Vedeta” programelor de subvenționare este cimbrul, care va beneficia de ajutoare de 3.400 euro pe hectar.

Cererile de înscriere în Programul pentru susţinerea producţiei de plante aromatice pentru anul 2021 se depun până la data de 30 iunie 2021 inclusiv, se arată într-un comunicat de presă al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în anul 2021, pentru susţinerea producţiei busuioc, cimbru, coriandru, fenicul şi muştar, iar plafonul total alocat este 6 milioane de lei (1,231 milioane euro), la un curs de 4,8725 lei/euro.

Valoarea/suprafaţă a ajutorului de minimis este de 2.600 euro/ha, dar nu mai puţin de minimum 0,5 ha pentru busuioc; 3.400 euro/ha, dar nu mai puţin de minimum 0,5 ha pentru cimbru; 100 euro/ha pentru coriandru; 200 euro/ha pentru fenicul; 150 euro/ha pentru muştar.

„Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol. Înainte de depunerea cererii de înscriere în program, fermierii solicită funcţionarilor APIA verificarea încadrării în plafonul maximum admis în cazul întreprinderilor/întreprinderilor unice, respectiv încadrarea în suma de 20.000 euro în decursul a trei exerciţii financiare (…)”, precizează comunicatul.

Pentru a fi eligibili, producătorii agricoli trebuie să solicite ajutorul de minimis prevăzut de HG nr. 652/16.06.2021; să fie înregistraţi în Registrul Unic de Identificare APIA, denumit în continuare RUI şi să deţină cod unic de înregistrare;să depună cerere de înscriere în program; să utilizeze o suprafaţă cumulată de minimum 1 ha, cultivată exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau muştar sau o suprafaţă cumulată de minimum 0,5 ha cultivată exclusiv cu una din culturile de busuioc sau cimbru; să obţină producţiile minime corespunzătoare culturii înfiinţate, pentru care solicită ajutor de minimis; să fie înregistraţi în evidenţele Registrului Agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu plante aromatice, în anul 2021; să facă dovada valorificării producţiei minime realizate prin documente justificative în funcţie de forma de organizare.

APIA precizează că producţiile minime trebuie să fie de: 4.000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 650 kg plantă uscată/0,5 ha pentru busuioc; 4.000 kg plantă proaspătă /0,5 ha sau 1000 kg plantă uscată/0,5 ha pentru cimbru; 800 kg sămânţă/ha pentru coriandru; 650 kg sămânţă/ha pentru fenicul; 950 kg sămânţă/ha pentru muştar.

Cererile de înscriere în program, însoţite de documentele obligatorii, se depun personal sau se transmit prin mijloace electronice, fax, poştă sau e-mail la centrul judeţean/local/al municipiului Bucureşti unde solicitantul a depus cererea unică de plată pentru anul 2021 sau unde are domiciliul/sediul social sau în cadrul unităţii administrativ teritoriale unde are suprafaţa cultivată cea mai mare, până la data de 30 iunie 2021, inclusiv .

Înainte de recoltare cu 10 zile, fermierul are obligaţia notificării centrului judeţean/local unde a depus cererea, pentru a se efectua verificarea la faţa locului. Verificările la faţa locului se efectuează de echipe mixte formate din reprezentanţi APIA şi DAJ – APIA, care confirmă suprafaţa şi cultura pentru care se solicită ajutor de minimis, iar reprezentanţii DAJ efectuează evaluarea producţiei.

De asemenea, valorificarea producţiei trebuie efectuată numai după verificarea la faţa locului şi întocmirea procesului verbal de control.

Documentele justificative care atestă obţinerea producţiei sunt contractul de vânzare însoţit de factură sau carnetul de comercializare.

Termenul limită de depunere a acestor documente este 15 octombrie 2021.

Cereri la APIA

Cererile pentru înscrierea în Programul pentru susţinerea producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2021 se depun la APIA până la data de 20 iulie 2021 inclusiv.

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021, pentru ardei gras şi/sau ardei lung, castraveţi, tomate şi vinete, iar valoarea ajutorului de minimis este de 2.000 de euro şi se acordă în lei, la cursul de schimb valutar de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, precizează un comunicat al Agenției.

Plafonul total alocat acestei scheme de ajutor de minimis este de 150 de milioane de lei, echivalentul a maximum 30,785 milioane de euro la un curs valutar de 4,8725 lei/euro.

Și pentru acest program, cererile de înscriere în program, însoţite de documentele obligatorii, se depun personal sau se transmit prin mijloace electronice, fax, poştă sau e-mail la centrul judeţean/local/al municipiului Bucureşti.

Ca orice ajutor de minimis, valoarea totală de care poate beneficia un producător agricol este de 20.000 de euro în ultimii trei ani. „Beneficiarul poate primi valoarea maximă de 2.000 euro, sumă rezultată prin scăderea din 20.000 euro a sumei tuturor ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză”, subliniază APIA.

Valoarea ajutorului de minimis se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate numai pentru o singură cultură în anul de cerere şi numai pentru o suprafaţă de 1.000 mp. De asemenea, valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Pentru a putea beneficia de acest ajutor, producătorii trebuie să fie înregistraţi în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de APIA; să solicite ajutorul de minimis prevăzut de HG nr. 651/2021; să utilizeze o suprafaţă cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile: ardei gras şi/sau ardei lung, castraveţi, tomate, vinete; să obţină producţiile minime corespunzătoare culturii înfiinţate; să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate, în anul 2021; să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat începând cu data înfiinţării culturii şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean; să facă dovada valorificării producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcţie de forma de organizare.

APIA precizează şi producţiile minime pe care trebuie să le obţină producătorii pentru a beneficia de acest sprijin. Astfel, în sere, producţiile minime sunt: 2.900 kg/1.000 mp pentru ardei gras şi/sau lung; 5.000 kg/1.000 mp pentru castraveţi; 8.500 kg/1.000 mp pentru tomate; 3.000 kg/1.000 mp pentru vinete, iar în solarii: 1.600 kg/1.000 mp pentru ardei gras şi/sau lung; 3.000 kg/1.000 mp pentru castraveţi; 3.200 kg/1.000 mp pentru tomate; 2.000 kg/1.000 mp pentru vinete.

De asemenea, beneficiarii au obligaţia transmiterii, în scris, a notificărilor către centrele judeţene/locale/al municipiului Bucureşti unde au depus cererea de înscriere în program, în vederea efectuării controlului la faţa locului în termen de 10 zile înainte de recoltare.

„Verificările la faţa locului se efectuează de către echipe mixte formate din reprezentanţi ai APIA şi DAJ în termen de 7 zile de la notificare – APIA confirmă suprafaţa şi cultura pentru care se solicită ajutor de minimis, iar reprezentanţii DAJ efectuează evaluarea producţiei. Pentru obţinerea sprijinului, după efectuarea verificărilor în teren, urmare a notificării, fermierii au obligaţia să depună la centrele judeţene/locale APIA şi respectiv al municipiului Bucureşti unde au depus cererea de înscriere, documentele justificative prevăzute la art. 9 alin. (3) din HG nr. 651/2021, precum şi copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean, până la data de 3 decembrie 2021”, se arată în comunicat.

Valorificarea producţiei se realizează în perioada 2 noiembrie – 2 decembrie 2021, iar dovada valorificării producţiei de legume în spaţii protejate o constituie bonul fiscal/factură/filă din carnetul de comercializare.

din aceeasi categorie

Comentează

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.