Acasă Focus Agricol Consultare publică pe folosirea durabilă a pesticidelor

Consultare publică pe folosirea durabilă a pesticidelor

de M G

Revizuirea Directivei 2009/128/CE de stabilire a unui cadru de acţiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor a ajuns la etapa consultărilor publice, lansate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Directiva este extrem de importantă pentru România, pentru că politicile de la nivelul Uniunii Europene promovează reducerea cu 50% a pestidicelor folosite. Aceste fapt, cu efecte pozitive incontestabile, ar afecta serios productivitatea agriculturii României, care este cu mult în urmă în folosirea pesticidelor față de state din vestul Europei, ce susțin fervent reducerea utilizării pesticidelor.

Prin noua directivă se urmărește realizarea unei utilizări durabile a pesticidelor în Uniunea Europeană(UE), prin reducerea riscurilor și impactului pesticidelor asupra sănătății umane și a mediului și promovarea utilizării managementului integrat al dăunătorilor (IPM) și a abordărilor sau tehnicilor alternative, cum sunt alternative non-chimice la pesticide.

Revizuirea directivei are loc în urma raportului de implementare, publicat de Comisia Europeană în iulie 2020, din care au reieşit deficienţe semnificative în aplicarea diferitelor elemente ale Directivei de statele membre, anunță Ministerul Mediului pe pagina sa de Facebook.

„În contextul Pactului ecologic european, în strategiile „de la fermă la producător” şi „Biodiversitatea până în 2030” au fost prevăzute ţinte cunatificate de reducere a utilizării şi riscurilor asociate pesticidelor, iar intenţia Comisiei este de a asigura coerenţa şi consistenţa între politica de mediu şi cea agricolă”, precizează Ministerul Mediului.

Principalele acțiuni se referă la formarea utilizatorilor și distribuitorilor de pesticide, inspecția echipamentelor utilizate în aplicarea pesticidelor, interzicerea pulverizării aeriene, limitarea utilizării pesticidelor în zone sensibile și informarea și sensibilizarea cu privire la riscurile pesticidelor. Țările UE trebuie, de asemenea, să promoveze gestionarea integrată a dăunătorilor, pentru care principiile generale sunt stabilite în anexa III la directivă.

 Comisia Europeană va implica toate părțile interesate relevante prin consultarea publică. Cele care vor fi consultate nu se limitează la fermierii și contractorii care aplică pesticide, ci includ utilizatorii neagricoli de pesticide, ONG-urile din domeniul sănătății și mediului, asociațiile profesionale care reprezintă industria și actorii economici din sectoarele relevante (de exemplu: apicultori, produse chimice, aplicarea pesticidelor, echipamente și semințe etc.), asociații de consumatori, cetățeni UE, autorități naționale competente și experți științifici.

 Consultarea publică este deschisă până la data de 12 aprilie 2021.

 

din aceeasi categorie

Comentează

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.