Acasă Focus Agricol Bani mai mulți pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală

Bani mai mulți pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală

de A

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin-Ionuț Barbu, a aprobat miercuri, 29 noiembrie 2023, ordinul ce modifică și completează anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 107/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”.

Modificările vizează:

  • prelungirea duratei de valabilitate a schemei cu 6 luni, de la 31.12.2023 până la data de 30 iunie 2024;
  • majorarea bugetului schemei de minimis de la 345.519.724 euro (echivalent in lei) la 357.112.591 euro (echivalent în lei), bugetul total fiind constituit din alocarea aferentă fondurilor naționale și fonduri FEADR, inclusiv EURI, pentru întreaga perioadă de programare
  • armonizarea prevederilor schemei de minimis cu cele ale regulamentelor europene în vigoare.

Schema de minimis vizează acţiunile specifice şi beneficiarii eligibili care intră sub incidenţa regulilor ajutorului de minimis, conform fişei tehnice a submăsurii 19.2 „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, din cadrul măsurii 19 „Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER” (DLRC – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii), aferentă Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Actul aprobat poate fi consultat aici: https://www.madr.ro/component/search/?searchword=ORDIN+Nr.+504+din+29.11+2023&searchwordsugg=&option=com_search

din aceeasi categorie

Comentează

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.