Acasă Focus Agricol Guvernul aprobă o schemă de ajutor de stat de 561,5 milioane lei pentru creșterea animalelor

Guvernul aprobă o schemă de ajutor de stat de 561,5 milioane lei pentru creșterea animalelor

de A

În ședința de Guvern din 30 iunie 2023 a fost aprobată schema de ajutor de stat ce are ca scop acoperirea costurilor administrative pentru întocmirea și menținerea registrului genealogic, precum și a costurilor aferente testelor pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului.

Ajutoarele de stat  sunt furnizate sub formă de servicii subvenționate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv, întreprinderilor individuale și familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care dețin atestat de producător, după caz, precum și persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole.

Intensitatea ajutorului de stat este de până la 100% din costurile administrative aferente întocmirii și menținerii registrelor genealogice și de până la 70 % din costurile aferente testelor pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului.

Valoarea ajutorului de stat, acordat pe cap de animal/an, pentru întocmirea și menținerea registrelor genealogice, este de maximum:

a)  60 lei pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline și ecvine;

b)  35 lei pentru rasele de animale din speciile ovine, caprine;

c) 100 lei pentru  porcine.

Valoarea ajutorului de stat acordat pe cap de animal/an pentru testelor efectuate pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului este de maximum:

a)  140 lei, în cazul testării performanțelor producției de lapte, 60 lei, în cazul testării performanțelor producţiei de carne, pentru rasele de animale din speciile taurine şi bubaline;

b)  35 lei, în cazul testării performanţelor producţiei de lapte, 35 lei, în cazul testării performanțelor producţiei de carne, 30 lei, în cazul testării performanțelor producţiei de lână, pentru rasele cu lână fină şi 36 lei, în cazul testării performanțelor producţiei de pielicele, pentru rasele de animale din speciile ovine şi caprine.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2023-2027 este de 561.571.180 lei, din care 173.901.190 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 387.669.990 lei pentru speciile ovine şi caprine.

Suma alocată ajutorului de stat pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2023 este de maximum 39.000.000 lei credite de angajament, din care 16.926.000 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine şi 22.074.000 lei pentru speciile ovine şi caprine, respectiv 24.000.000 lei credite bugetate, din care 10.416.000 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, 13.584.000 lei pentru speciile ovine şi caprine, şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2023.

Sumele alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru plata ajutoarelor de stat în anii 2024-2027, se aprobă anual prin HG. Cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat completate de către solicitanți, avizate de către ANZ, se depun în perioada 1-15 decembrie a anului precedent celui pentru care se solicită ajutorul de stat la centrele județene ale APIA pe raza cărora se află sediul social al solicitanților.

Prin excepție, pentru anul 2023, cererile inițiale de solicitare a ajutoarelor de stat, aferente serviciilor realizate în perioada iulie-decembrie 2023, completate de către solicitanți și avizate de către ANZ, se depun în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei OUG și 31 iulie 2023, inclusiv.

din aceeasi categorie

Comentează

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.