Acasă Focus Agricol DAea, la prima reuniune a Consiliului Național al Muntelui

DAea, la prima reuniune a Consiliului Național al Muntelui

de A

Sub coordonarea prim-ministrului Nicolae-Ionel Ciucă, a avut loc prima reuniune a Consiliului Național al Muntelui (CNM), organism ce va asigura cooperarea între Guvern şi reprezentanții zonei montane, pentru punerea în aplicare a strategiilor şi politicilor specifice acesteia. În cadrul întâlnirii, premierul Nicolae-Ionel Ciucă, alături de ministrul Agriculturii, Petre Daea, a discutat cu reprezentanții zonei montane care au prezentat principalele nevoi și probleme existente pe fiecare grupă de munți în parte.

Consiliul Național al Muntelui este prezidat de prim-ministrul României, cuprinde 23 de membri numiți prin Decizia Prim-Ministrului României nr. 29/07.02.2023 și a fost constituit în baza Legii muntelui nr. 197/2018 și a Hotărârii de Guvern nr. 332/2019 privind stabilirea componenței, atribuțiilor și responsabilităților comitetului de masiv și a Consiliului Național al Muntelui, cu modificările și completările ulterioare.

Din componența Consiliului Național al Muntelui fac parte și președinții Comitetelor de masiv, cărora le revine importanta sarcină de a identifica la nivelul fiecărei grupe de munți problemele cu care se confruntă comunitățile montane și de a elabora propuneri de politici publice în domeniul protecției și dezvoltării durabile a zonei montane, programe de investiții, propuneri de modificare a legislației, care cu sprijinul Consiliului Național al Muntelui să fie promovate și aprobate de către Guvern sau Parlament pentru a contribui la creșterea nivelului de trai al populațiilor montane și stabilizarea populației în zonele montane.

În cadrul întâlnirii au fost semnalate nevoi distincte, cum ar fi corelarea legislației în domeniul sănătății, sanitar -veterinar,  turismului, mediului, agriculturii și dezvoltării rurale, educației, corelarea și completarea legislației cu prevederi privind reglementarea circulației cu mijloace motorizate în zona montană și ariile protejate (afectarea pădurilor, pășunilor, proprietăților publice și private, afectarea biodiversității și peisajului montan etc.), soluţii pentru protejarea fermierilor şi turiştilor de urşi şi alte animale sălbatice, mai ales în cazul drumeţilor – modificarea/completarea legislaţiei de mediu, a vânătorii, soluții pentru diminuarea poluării în vederea repopulării râurilor cu anumite  specii de pești, acordarea unor compensații, a unui sprijin suplimentar pentru locuitorii zonei montane și încurajarea clasificării ca ecodestinații turistice a zonelor montane.

”Dezvoltarea și protecția zonei montane a României reprezintă un obiectiv naţional strategic, iar pentru îndeplinirea lui trebuie să acționăm cât mai rapid. Vom folosi toate pârghiile necesare pentru a dezvolta acest areal în mod durabil, mai ales pentru valorificarea produselor agroalimentare, prin armonizarea pe termen lung între producție și consum pe de o parte, dar și prin protejarea unui mediu prielnic vieții, culturii și tradițiilor pe de altă parte”, a afirmat premierul Nicolae-Ionel Ciucă.

Asta reliefează faptul că fiecare Grupă de munți are un specific aparte, iar membrii  Consiliului au un rol esențial pentru dezvoltarea pe termen lung a zonei montane, activitatea fiind una continuă și de durată, iar deciziile și propunerile trebuie luate împreună pentru ca ele să aibă impactul scontat pentru fiecare grupă de munți.

În fapt, Consiliul Național al Muntelui va contribui la schimbarea în bine a vieții locuitorilor din comunitățile montane.

Constituirea Consiliului reprezintă un pas dintr-un demers gândit pentru viitor, care va permite ca propunerile de politici publice înaintate de dumneavoastră să fie materializate și să schimbe viitorul arealului montan, prin menținerea populației în zona montană, stimularea activităților ce pot fi întreprinsă în această zonă cu specific aparte care să conducă la dezvoltarea economiei locale și, implicit, a celei naționale.

Comitetele de Masiv și Consiliul Național al Muntelui intră în sarcina directă a Agenției Naționale a Zonei Montane.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat: secretarii de stat din cadrul ministerelor Agriculturii, Sănătății, Economiei, Afaceri Interne, Dezvoltării, Educației, Mediului, reprezentanți ai Cancelariei Prim-Ministrului, ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, ai Agenției Naționale a Zonei Montane, președinții Comitetelor de masiv, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri, academic, asociativ și al administratorului fondului cinegetic.

din aceeasi categorie

Comentează

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.