Acasă Focus Agricol FNGCIMM semnează convenții de garantare cu APIA pentru sprijinirea fermierilor

FNGCIMM semnează convenții de garantare cu APIA pentru sprijinirea fermierilor

de A

Parteneriatul dintre Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN, Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură și sistemul bancar continuă în anul 2023 prin semnarea unor noi convenții de garantare ce vor permite facilitarea accesului la finanțare pentru beneficiarii APIA.

Până în prezent, FNGCIMM SA-IFN a încheiat Convenții cu APIA și cu următorii finantatori:

  • BCR, OTP BANK, CEC BANK si UNICREDIT – Convenția pentru solicitanții schemei de ajutor de stat reglementată de HG nr. 1179/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor aferente perioadei 1 ianuarie – 30 iunie 2023;
  • BCR, CEC BANK și UNICREDIT – Convenția pentru beneficiarii interventiei DR 06 – bunăstarea animalelor pachet  b) plăți în favoarea bunăstării păsărilor anul de angajament 2023;
  • BCR, CEC BANK și UNICREDIT Convenția pentru beneficiarii intervenției DR 06 – bunăstarea animalelor pachet a) plăți în favoarea bunăstării porcinelor anul de angajament 2023.

Astfel, în baza noilor convenții, FNGCIMM va garanta în procent de 80%, la solicitarea finanțatorului, creditele pentru capital de lucru necesar desfășurării activităților curente, acordate de către instituțiile de credit partenere. Pentru garanţia acordată se plăteşte un comision de garantare, calculat pe baza ratingului atribuit beneficiarului de instituţia finanţatoare. Valoarea finanțărilor va fi de maxim 90% din valoarea adeverinței eliberate de APIA.

Fermierii solicitanți ai schemei de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor aferente perioadei 1 ianuarie – 30 iunie 2023 și beneficiari ai intervenției DR 06 – bunăstarea animalelor, pachet a) plăți în favoarea bunăstării porcinelor anul de angajament 2023 și pachet  b) plăți în favoarea bunăstării păsărilor anul de angajament 2023, pot accesa credite cu garanția FNGCIMM.

Beneficiarii, IMM-uri definite conform legii, trebuie să se încadreze în criteriile de eligibilitate ale finanţatorului, să deţină adeverinţele emise de APIA, să nu se afle în dificultate financiară şi să nu beneficieze de garanţii de la alte Fonduri de garantare pentru finanțarea accesată.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii -FNGCIMM SA-IFN- este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanția FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

din aceeasi categorie

Comentează

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.