Acasă Focus Agricol Hărțile de Hazard și Risc la Inundații reactualizate au fost transmise la Comisia Europeană

Hărțile de Hazard și Risc la Inundații reactualizate au fost transmise la Comisia Europeană

de A

Hărțile de Hazard și Risc la Inundații (HHRI) reactualizate, elaborate în cadrul proiectului RO-FLOODS, au fost transmise către Comisia Europeană și se așteaptă ultima validare pentru Pachetul de date descriptive; România îndeplinește astfel solicitările cuprinse în procedura de infringement declanșată de Comisie. 

România este în faza finală a procesului de raportare a obligațiilor în calitate de Stat Membru, în conformitate cu Directiva Inundații, și a transmis, în ultima săptămână, către Platforma EIONET a Comisiei Europeane, toate datele și informațiile necesare raportării Hărților de Hazard și Risc la Inundații (HHRI) reactualizate în cadrul Ciclului II, elaborate în proiectul RO-FLOODS. Acest proces de raportare constă în transmiterea de către țara noastră a 3 tipuri de pachete/documente.

În acest moment, România a primit confirmarea pentru finalizarea raportării aferente pachetelor de documente suport și de date spațiale, urmând ca, în perioada imediat următoare, să primească confirmarea verificării de calitate pentru datele descriptive transmise deja și care să constate încheierea procesului de raportare, anunță Ministerul Mediului.

Astfel, România îndeplinește integral solicitările Comisiei Europene cuprinse în avizul motivat anunțat joi, 29 septembrie 2022, de reprezentanții C.E, privind actualizarea hărților de hazard și de risc la inundații, în conformitate cu directivele europene. După finalizarea procesului informatic, este de așteptat ca procedura de infringement să fie clasată de autoritățile de la Bruxelles.

Aceste materiale au parcurs etapele de consultare a publicului iar pe parcursul acestei săptămâni, toate cele 11 Administrații Bazinale de Apă (A.B.A) din țară au realizat ședințe extraordinare ale Comitetelor de Bazin în cadrul cărora au fost avizate Hărțile de Hazard și Risc la Inundații (HHRI) reactualizate. În cadrul elaborării HHRI reactualizate au fost delimitate zonele de inundabilitate pentru trei probabilități de depășire a debitelor maxime, inclusiv luând în considerare efectul schimbărilor climatice și riscul potențial asociat acestora. Hărțile sunt un instrument esențial care oferă suport în luarea deciziilor privind managementul riscului la inundații.

În cadrul Comitetelor de Bazin s-a prezentat întregul proces de realizare, dar și modalitatea de accesare și de consultare a hărților reactualizate, astfel încât autoritățile publice și cetățenii interesați să le poată vizualiza și utiliza într-un mod cât mai eficient.

După avizarea și primirea confirmării raportării Hărților de Hazard și Risc la Inundații (HHRI) reactualizate, din partea platformei EIONET a Comisiei Europene, acestea vor fi puse la dispoziția publicului larg în platforma de vizualizare a MMAP/ANAR (www.inundații.ro).

După finalizare, Planurile de Management al Riscului la Inundații, împreună cu Planurile de Management al Bazinelor Hidrografice, realizate conform Directivei Inundații, respectiv Directivei Cadru Apă, vor oferi o viziune integrativă a managementului resurselor de apă. Aceasta va fi transpusă și la nivelul districtului hidrografic al bazinului Dunării, în cadrul Planului de Management al Districtului Hidrografic al Dunării.

Proiectul „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS ” este derulat de Ministerul Mediului – România împreună cu Administrația Națională Apele Române și cu sprijinul World Bank Romania. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, obiectiv specific Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

RO-FLOODS are ca scop reactualizarea hărților de hazard și risc la inundații, precum și a Planurilor de Management al Riscului la Inundații pentru perioada 2022-2027 de la nivelul tuturor celor 11 Administrații Bazinale de Apă. Menționăm că versiunile preliminare ale Planurilor de Management al Riscului la Inundații vor fi prezentate în săptămânile următoare în consultare publică în vederea raportării la Uniunea Europeană până la sfârșitul lunii martie 2023.

din aceeasi categorie

Comentează

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.