Acasă Focus Agricol România nu este de acord cu reducerea drastică a emisiilor industriale de metan și amoniac

România nu este de acord cu reducerea drastică a emisiilor industriale de metan și amoniac

de A

Ministrul Agriculturii și dezvoltării rurale, Petre Daea, a participat la reuniunea Consiliului Agricultură și Pescuit, care s-a desfășurat la Bruxelles. În cadrul reuniunii ministrul Petre Daea a avut intervenții pe următoarele teme: Aspecte agricole legate de revizuirea Directivei privind emisiile industriale, Creșterea populațiilor de carnivore în Europa și utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor.

”România are mari rezerve privind introducerea bovinelor și reducerea drastică a unui prag atât de scăzut la 150 UVM pentru fermele de animale în vederea reducerii emisiilor de metan și amoniac. Considerăm că nu s-a ținut seama de specificitatea fermelor ecologice tradiționale, de tip extensiv, precum și de tipul de agricultură specific. În România încărcătura de animale pe unitate de suprafață este sub media europeană. Prin urmare, emisiile sunt scăzute. Propunerea de reducere a emisiilor industriale va impune poveri financiare și administrative determinând scăderea numărului de animale din țările membre, implicit scăderea ofertei pe piață care va fi compensată de țările terțe ce nu au aceste standarde de mediu. Revizuirea Directivei va afecta profund toate fermele și în mod deosebit fermele mici și mijlocii. Costurile impuse determinate de revizuirea Directivei sunt mult mai ridicate și mai complexe decât cele prezentate, ceea ce ar însemna surse suplimentare de finanțare pentru a susține fermierii în vederea realizării acestui obiectiv. Deci, România nu este de acord cu o reducere atât de drastică și consideră că este necesară reanalizarea pragului”, spune Daea.

În ceea ce privește creșterea populațiilor de carnivore în Europa, România a mai adus în atenția Consiliului și Comisiei problema prejudiciului provocat de carnivorele mari, în mod deosebit de urși unde exemplarele existente pe teritoriul României reprezintă aproximativ 50% din populația europeană de urși.

”Această realitate impune schimbări esențiale privind Directiva Habitat care trebuie să aibă în vedere starea de fapt pentru a se interveni cu modificări esențiale în vederea protejării crescătorilor de animale din țările noastre. Nu putem sta pasivi! Nu putem sta legați de unele prevederi ale directivei în condițiile în care înregistrăm multe pagube materiale și chiar de vieți omenești. Trebuie să punem în aplicare măsurile cele mai adecvate, în fiecare context regional, care să asigure controlul numărului carnivorelor mari astfel încât să se păstreze un echilibru rațional între populația de carnivore mari, efectivele de
animale și activitățile economice din zonele rurale a întregului ecosistem. În cei 30 de ani de existență a Directivei s-au înregistrat numeroase schimbări, efectivele de carnivore mari au crescut enorm și este nevoie de a regândi
prevederile europene în materie. În această logică se înscrie și demersul nostru comun!”, spune ministrul Agriculturii.

Acesta a mai vorbit și despre utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor. România, prin demersurile anterioare comune cu alte state membre, a marcat opoziția față de asumarea unor ținte obligatorii de reducere a pesticidelor în lipsa unor date solide despre reziliența sectorului.

”În condițiile insuficientei fundamentări a țintelor de reducere a utilizării pesticidelor și în lipsa unor soluții viabile de menținere a producției agricole la un nivel al randamentului care să permită realizarea unei profitabilități minime a activităților agricole a fermierilor europeni, nu suntem în măsură să acceptăm propunerea de regulament în forma prezentată, România fiind țara cu cel mai redus consum de pesticide din Uniunea Europeană. Scopul este de a avea o bază științifică solidă pentru discuții și o legislație aplicabilă, care să țină cont de toate aspectele unei piețe complexe, care se confruntă cu tot mai multe provocări. Preocupările de mediu și de sănătate sunt legitime, dar să nu se piardă din vedere securitatea alimentară, obiectiv primordial al PAC, astfel încât obiectivul de reducere a pesticidelor să nu ducă la scăderea producției europene. În contextul multiplelor provocări actuale ale sectorului agricol, raționamentul matematic nu poate fi răspunsul la problemele agriculturii. De aceea este necesar să oferim fermierilor alternative care să le devanseze pe cele administrative. Să fim atenți să nu îi pierdem pe fermieri că fără ei hrană nu putem avea!”, mai spune Daea.

din aceeasi categorie

Comentează

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.