Acasă Focus Agricol AFIR își recertifică sistemul de management anti-mită

AFIR își recertifică sistemul de management anti-mită

de A

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță că a finalizat recent procedura de recertificare internațională a sistemului de management anti-mită, pentru care a obținut, încă din iunie 2019, cerificarea internațională conform standardului ISO 37001:2016. Cerificarea acordată de către SRAC CERT SRL, partener al IQNET – rețea internațională de certificare, pentru implementarea tehnică și financiară a Fondului European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR) este valabilă până în iulie 2023.

”Menținerea certificatului obținut de AFIR este condiționată de efectuarea supravegherilor anuale din iulie 2023 și iulie 2024”, precizează AFIR.

Politica anti-mită a AFIR se aplică tuturor structurilor centrale și teritoriale ale instituției, tuturor activităților desfășurate, tuturor salariaților, precum și tuturor colaboratorilor agenţiei. Astfel, colaboratorii AFIR trebuie să asigure respectarea principiilor și angajamentelor prevăzute în Politica anti-mită, prin propriul management şi control.

„Este în primul rând o confirmare a angajamentului luat de către AFIR în scopul prevenirii și combaterii practicilor de luare și dare de mită. Fondurile europene pe care instituția noastră le derulează sunt bazate pe egalitate de șanse, iar menținerea unui cadrul de toleranță zero pentru mită este esențială pentru îndeplinirea acestei cerințe esențiale. Faptul că Agenția a obținut recertificarea pentru acest standard arată faptul că toate procesele și procedurile interne sunt calibrate foarte bine pentru a preîntâmpina orice situație de acest gen”, a precizat directorul general al AFIR, Dorin Opreanu.

Sistemul de management anti-mită încurajează semnalarea faptelor de mită, în sensul în care orice angajat, contractor, beneficiar sau terț  poate sesiza imediat orice solicitare directă sau indirectă de oferire, promitere, dare sau acceptare a unui avantaj necuvenit, financiar sau nefinanciar, de recompensare a unei persoane prin plăți, bunuri, călătorii sau alte beneficii pentru o persoană sau rudele sale, cu scopul de a acționa sau a nu acționa în legătură cu îndeplinirea sarcinilor specifice. Aceste sesizări pot fi transmise prin intermediul adresei de e-mail sesizare.mita@afir.info, garantând în același timp anonimatul sesizorului.

Unul dintre principalele roluri ale sistemului de management anti-mită constă în adoptarea unor controale specifice activităților desfășurate de agenție, menite să crească șansele de detectare, dacă este cazul, a faptelor de mită și în același timp să prevină comiterea unor asemenea ilegalități.

”Sistemul de management anti-mită a fost îmbunătățit și perfecționat în permanență sens în care au fost întărite măsurilor de siguranță deja existente și au fost adoptate unele specifice. Dintre măsurile specifice politicii anti-mită cu caracter de noutate enumerăm: măsuri de monitorizare a sistemului de management anti-mită, activități de conștientizarea periodică a angajaților, actualizarea analizei riscului de mită, actualizarea analizei de context, actualizarea Manualului politicilor sistemului de management anti-mită, precum și măsuri de  monitorizare și investigare a semnalărilor de mită. AFIR a manifestat întotdeauna toleranță zero pentru mită și s-a implicat activ în implementarea și ulterior îmbunătățirea continuă a unui sistem de management anti-mită competitiv și modern la nivelul instituției. Obiectivul propus este încurajarea și promovarea unei culturi instituționale anti-mită puternice, menită să descurajeze orice potențiale fapte de mituire”, precizează reprezentanții AFIR.

din aceeasi categorie

Comentează

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.