Acasă Focus Agricol 129 milioane lei pentru crescătorii de porci și păsări

129 milioane lei pentru crescătorii de porci și păsări

de A

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a elaborat un proiect de act normativ privind un ajutor excepţional, în sumă de 129,166 milioane lei, care să vină în sprijinul fermierilor din domeniul zootehnic.

Beneficiarii din sectorul zootehnic pot fi crescători de suine sau păsări, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale şi/sau persoane juridice, care deţin exploataţii comerciale autorizate sanitar-veterinar.

Resursele financiare totale necesare implementării schemelor de ajutor excepţional în sectorul zootehnic au o valoare de 129,166 milioane lei, echivalentul sumei de 26,1 milioane euro, care se asigură astfel: 63,075 milioane lei (12,745 milioane euro echivalent) finanţare externă nerambursabilă şi 66,091 milioane lei (13,354 milioane euro) de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2022 pentru MADR cu această destinaţie.

Valoarea totală a schemelor de ajutor excepţional în sectorul zootehnic este repartizată astfel: 71,759 milioane lei (14,5 milioane euro) pentru sectorul suine; 57,407 milioane lei (11,6 milioane euro) pentru sectorul avicol.

Cuantumul ajutorului excepţional care se acordă beneficiarilor din sectorul suin pe capacitatea de producţie deţinută este de 200 euro/UVM pentru capacitatea de producţie animale de reproducţie (scroafe şi/sau scrofiţe montate), 50 euro/UVM pentru capacitatea de producţie suine la îngrăşat.

Cuantumul ajutorului excepţional care se acordă beneficiarilor din sectorul avicol pe capacitatea de producţie deţinută este de 50 euro/UVM pentru capacitatea de producţie găini reproducţie rase grele şi/sau tineret de reproducţie, găini ouătoare şi/sau tineret de înlocuire şi de 20 euro/UVM pentru capacitatea de producţie pui de carne, pui de curcă, precum şi pui de găină eclozionaţi şi/sau pui de curcă eclozionaţi pe serie.

Ajutorul excepţional vizează circa 250 potenţiali beneficiari în sectorul suin, cu aproximativ 553.988 UVM capacitate de producţie, şi circa 310 beneficiari în sectorul avicol, cu aproximativ 2.243.643 UVM capacitate de producţie.

Plata ajutoarelor excepţionale trebuie să se efectueze până la data de 30 septembrie 2022.

României i-a fost alocată de la Comisia Europeană suma de 25,49 milioane euro, iar suplimentar de la bugetul naţional sunt prevăzute fonduri în valoare de 26,1 milioane euro, reprezentând 102,4 % din cuantumul alocat.

Suma de 26,1 milioane euro reprezintă economia rezultată ca urmare a aplicării schemei de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele suine şi avicol, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie, precizează MADR.

Beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate: să fie înregistraţi în registrul unic de identificare şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA; să deţină exploataţie comercială autorizată sanitar – verterinar; să desfăşoare activitate de creştere şi/sau îngrăşare şi/sau reproducţie a suinelor, ori activitate de reproducţie şi/sau incubaţie şi/sau creştere a păsărilor, în perioada 24 februarie 2022 – 31 iulie 2022, cu condiţia menţinerii activităţii până la data de 31 decembrie 2022.

Ajutoarele de adaptare excepţionale se acordă pe capacitatea de producţie deţinută de beneficiar, echivalent UVM, în funcţie de categoriile de suine sau păsări. Valoarea totală ce poate fi acordată per beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 150.000 euro în sectorul suine, respectiv 100.000 euro în sectorul avicol.

din aceeasi categorie

Comentează

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.