Acasă Focus Agricol Sprijin de 428 milioane euro pentru firmele mici din zona rurală

Sprijin de 428 milioane euro pentru firmele mici din zona rurală

de A

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a publicat în dezbatere un proiect de Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1731/ 2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole”. Bugetul schemei este de 428,02 milioane euro. Cuantumul maxim al sprijinului este de 70.000 euro/proiect în cazul activităţilor productive şi de 50.000 euro/proiect în cazul altor activităţi neagricole.

Scopul acestei scheme este de a acorda sprijin pentru înființarea în mediul rural de întreprinderi care realizează activități neagricole pentru prima dată (start-up) în baza unui plan de afaceri, respectiv pentru întreprinderi existente, în vederea dezvoltării și diversificării activității neagricole în mediul rural.

„Cuantumul maxim al sprijinului este de: 70.000 euro/proiect în cazul activităţilor productive; 50.000 euro/proiect în cazul altor activităţi neagricole”, arată documentul.

Bugetul schemei este de 428.027.422 euro contribuţie publică, în limita alocării din cadrul Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), scrie News.ro.

Numărul estimat al beneficiarilor de sprijin prin schemă este de aproximativ 2.692 pentru acţiunile aferente submăsurii 6.2, respectiv de aproximativ 1.332 pentru acţiunile aferente submăsurii 6.4.

Submăsura 6.2 presupune sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale și Submăsura 6.4 este pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole şi se derulează prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Domeniile acoperite în cadrul submăsurii 6.2: activităţi turistice – structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement şi alimentaţie publică, inclusiv punct gastronomic local; domeniile acoperite în cadrul submăsurii 6.4: activităţi turistice – modernizarea/extinderea/dotarea agropensiunilor, înființarea/modernizarea/extinderea/dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement şi alimentaţie publică, inclusiv punctul gastronomic local.

„Obiectivele schemei sunt: diversificarea economiei rurale şi crearea de alternative ocupaţionale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul neagricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural, conform fişelor tehnice ale submăsurilor 6.2 şi 6.4;  încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale și de producție; digitalizarea activităților din mediul rural; încurajarea acțiunilor de protecție a mediului; absorbţia de forţă de muncă neremunerată, excedentară, din agricultură; eradicarea sărăciei şi dezvoltarea economică a zonelor rurale.

Investiţia realizată în condiţiile acestei scheme de ajutor de minimis, precum şi activitatea sau întreprinderea nou-înfiinţată trebuie menţinute pe o perioadă de cel puţin cinci ani de la momentul finalizării/ultimei plăţi aferente proiectului de investiţii. Ultima tranșă de plată va fi efectuată până la data de 31 decembrie 2025.

din aceeasi categorie

Comentează

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.