Acasă Focus Agricol Clarificări privind sprijinul acordat fermierilor în caz de evenimente meteorologice excepționale

Clarificări privind sprijinul acordat fermierilor în caz de evenimente meteorologice excepționale

de A

Comisia Europeană a adoptat joi, 30 mai, o comunicare care clarifică utilizarea forței majore și a circumstanțelor excepționale în sectorul agricol din UE în cazul unor fenomene meteorologice imprevizibile și extreme.

Conceptul de forță majoră le permite fermierilor care nu au putut îndeplini toate cerințele politicii agricole comune (PAC) din cauza unor evenimente excepționale și imprevizibile independente de voința lor (cum ar fi secetele grave sau inundațiile) să nu piardă sprijinul din partea PAC.

Comunicarea prezentată astăzi clarifică faptul că forța majoră se poate aplica tuturor fermierilor care lucrează într-o zonă delimitată afectată de dezastre naturale sau de evenimente meteorologice grave și imprevizibile. Aceasta înseamnă că fermierii situați în zona afectată nu vor trebui să completeze cereri individuale sau să facă dovada îndeplinirii condițiilor de forță majoră.

Prin clarificarea interpretării juridice a acestui concept, Comisia urmărește să ofere siguranță fermierilor afectați în ceea ce privește plățile lor din cadrul PAC, asigurând în același timp o aplicare uniformă în întreaga Uniune de către administrațiile naționale. Această comunicare face parte din ansamblul măsurilor luate de Comisie pentru a reduce sarcina administrativă a fermierilor din UE.

Deoarece constituie o excepție de la respectarea strictă a obligațiilor legate de plățile PAC (cum ar fi condițiile sau măsurile în eco-scheme), această decizie este în mod normal aplicată într-o manieră restrictivă, în general de la caz la caz sau de la fermă la fermă. Comunicarea de astăzi clarifică faptul că forța majoră se poate aplica tuturor fermierilor care lucrează într-o zonă delimitată care este afectată de dezastre naturale sau de evenimente meteorologice grave și imprevizibile. Aceasta înseamnă că fermierii aflați în zona afectată nu vor trebui să completeze cereri individuale sau să furnizeze dovezi pentru îndeplinirea condițiilor de forță majoră. Acest domeniu de aplicare extins va reduce sarcina administrativă pentru fermieri și autoritățile naționale, facilitând astfel un răspuns rapid din partea statelor membre.

Sunt stabilite condiții pentru a permite prezumția că toți fermierii aflați într-o zonă sunt acoperiți de forță majoră. Statele membre vor trebui să confirme apariția unui dezastru natural grav sau a unui eveniment meteorologic grav și să delimiteze aria geografică care a fost grav afectată de eveniment și ale cărei consecințe nu au putut fi prevenite cu toată atenția. Pentru această delimitare, statele membre se pot baza, de exemplu, pe datele satelitare ale zonei în cauză, fără a fi nevoie de date specifice prin satelit la nivelul exploatațiilor individuale. Pentru anumite tipuri de evenimente, administrațiile naționale vor lua în considerare și factori suplimentari, cum ar fi gradientul pantei, tipul de sol sau tipul de culturi cultivate, pentru a defini populația afectată fără a fi necesară verificarea individuală. Acesta ar putea fi cazul, de exemplu, în cazul înghețului care poate să nu afecteze toate culturile în același mod, sau al precipitațiilor continue, care pot avea efecte diferite asupra zonelor cu pantă, sau al solurilor cu capacități diferite de reținere a apei.

din aceeasi categorie

Comentează

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.