Acasă Focus Agricol OUG pentru susținerea crescătorilor de porci și păsări

OUG pentru susținerea crescătorilor de porci și păsări

de L M

Ministerul Agriculturii a luat măsuri pentru ca programele de susținere a crescătorilor de porci și păsări să poată fi derulate în totalitate. Prin modificările aduse legislației de profil în ședința sa din 28 decembrie 2023, Guvernul a prelungit perioada în care beneficiarii acestor programe pot depune documentele necesare. Cel mai probabil, agenții economici nu au putut respecta termenele tot din cauza unor instituții de stat care au au eliberat documentele în timp util.

În Ședința de Guvern din 28 decembrie 2023 a fost aprobată OUG pentru completarea art. 13 din Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, precum și a art. 12 din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Agriculturii.

„Prezentul act normativ vizează prelungirea perioadei de aplicare a clauzei suspensive cu maxim 6 luni sub condiția prezentării de către beneficiari a unei declarații pe propria răspundere conform căreia procedura de obținere a documentelor nu este finalizată la data depunerii solicitării de prelungire”, precizează documentul.

Prin Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie aprobat prin Legea nr.195/2018, până la data limită de semnare a contractelor, respectiv 31 decembrie 2022, au fost încheiate 28 de contracte. Prin această schemă de sprijin este susținută înființarea a 49.349 locuri de cazare reproducție suine în ferme comerciale, prin intermediul cărora se va genera o producție de circa 1,25 milioane purcei anual.

Prin Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol aprobat prin Legea nr.227/2018, până la data limită de semnare a contractelor, respectiv 31 decembrie 2022, au fost încheiate 40 de contracte. Prin acest program este susținută înființarea a 8,8 milioane locuri de cazare pentru activitatea de creștere, reproducție, incubație în sectorul avicol.

„În urma notificărilor transmise în perioada 15 – 20 noiembrie 2023 de către unii dintre beneficiarii celor două programe, s-a constatat că 7 beneficiari în cadrul Programului suine, reprezentând 20 % și 4 beneficiari în cadrul Programului avicol, reperezentând 10 %, din motive neimputabile acestora, nu au finalizat procedura de obținere a documentelor pentru care a fost reglementată clauza suspensivă.

Astfel, neadoptarea acestei măsuri ar putea avea drept efect nerealizarea unora dintre proiectele de investiții pentru care au fost încheiate contracte de finanțare, în același timp, generând pierderi considerabile beneficiarilor, care au efectuat deja cheltuieli semnificative cu elaborarea documentațiilor, studiului geotehnic și de fezabilitate, lucrărilor de proiectare, achiziția/dobândirea dreptului de utilizare pentru terenurile pe care se realizează investiţia, consultanță, precum și alte cheltuieli necesare implementării proiectelor”, completează comunicatul.

din aceeasi categorie

Comentează

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.