Acasă Focus Agricol Franța primește un ajutor de stat de 500 milioane euro pentru investițiile în agricultură

Franța primește un ajutor de stat de 500 milioane euro pentru investițiile în agricultură

de A

Comisia Europeană a aprobat, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, o schemă franceză de 500 de milioane euro pentru a sprijini investițiile în holdinguri active în producția primară agricolă. Măsura va contribui la atingerea obiectivelor Politicii Agricole Comune prin încurajarea dezvoltării unui sector agricol inteligent, competitiv, rezistent și diversificat, care să asigure securitatea alimentară, susținând și sporind în același timp protecția mediului și promovând acțiunile climatice.

Franța a notificat Comisia privind planul său de sprijinire a investițiilor în holdinguri agricole, într-un context în care sectorul agricol se confruntă cu dubla provocare de (i) menținerea și dezvoltarea capacității de a produce alimente în mod suficient și (ii) adaptarea acestuia la schimbările climatice. Scopul este de a promova dezvoltarea durabilă a sectorului prin consolidarea competitivității economice a acestuia, asigurând în același timp protecția mediului și bunăstarea animalelor. Schema se va concentra, de asemenea, pe sprijinirea tinerilor fermieri cu scopul de a facilita reînnoirea generațională în agricultură. Schema, cu un buget de 500 de milioane de euro, se va derula până la 31 decembrie 2029.

„Astăzi, am aprobat o schemă franceză de 500 de milioane de euro care va stimula competitivitatea și reziliența sectorului agricol. Acest lucru este important pentru a asigura securitatea alimentară pe termen lung. În același timp, măsura va asigura protecția mediului, bunăstarea animalelor și acțiunea climatică”, spune comisarul Didier Reynders, responsabil cu politica de concurență.

În cadrul schemei, ajutorul va lua diferite forme, cum ar fi granturi directe, subvenții ale dobânzii, împrumuturi cu dobândă redusă, avansuri rambursabile, garanții, precum și avantaje fiscale. Schema va fi deschisă i) companiilor mici și mijlocii holding agricole; ii) incubatoare mari care vor face investiții care vizează, în special, îmbunătățirea bunăstării animalelor; și iii) autoritățile locale și regionale implicate în activitate economică în producția agricolă primară. Ajutorul va acoperi între 65% și 100% din costurile eligibile.

Comisia a evaluat schema franceză în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, în special articolul 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care permite statelor membre să sprijine dezvoltarea anumitor activități economice, în anumite condiții și în conformitate cu Orientările din 2022 pentru ajutoarele de stat în sectoarele agricole și forestiere și în zonele rurale (Orientările agricole 2022).

Comisia a constatat că:

  • Măsura sprijină investițiile în producția primară a sectorului agricol și, prin urmare, facilitează dezvoltarea unei activități economice.
  • Schema este necesară și adecvată pentru a se asigura că holdingurile active în producția agricolă primară fac investiții semnificative. Prin urmare, sprijină obiectivul general al politicii agricole comune de a promova un sector agricol inteligent, competitiv, rezistent și diversificat, care să asigure securitatea alimentară pe termen lung în UE, rămânând în același timp durabil din punct de vedere economic. În plus, ajutorul este proporțional, deoarece este limitat la minimul necesar.
  • Ajutorul va avea un „efect de stimulare”, deoarece beneficiarii nu ar realiza investițiile fără sprijinul public.
  • Ajutorul are efecte pozitive care depășesc orice posibilă denaturare a concurenței și a comerțului în UE.

din aceeasi categorie

Comentează

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.