Acasă Stiri economiceBanci & Asigurari Concurența ar vrea terenuri agricole pentru energie regenerabilă

Concurența ar vrea terenuri agricole pentru energie regenerabilă

de L M

Legislația actuală descurajează investitorii în proiecte de producere a energiei din surse regenerabile, este concluzia unui studiu realizat de Consiliul Concureței. De aceea, autoritatea de Concurență vine și cu recomandări, care pleacă de la nevoia de unitate de interpretare a legislației din partea primăriilor și până la o nouă abordare față de aceste investiții din partea Ministerului Agriculturii. În ultima perioadă, condițiile de acces la terenul pe care ar putea fi realizate astfel de investiții au fost înăsprite, devenind aproape imposibil de realizat. Pe de altă parte, recomandările Consiliului Concurenței sunt nu de a reveni la ce a fost înainte, ci chiar mai mult decât atât: adică să se poată realiza parcuri eoliene și fotovoltaice și pe terenurile agricole de categoriile I și II, cele mai fertile, dar cu menținerea funcțiunii agricole. De exemplu, parcuri fotovoltaice unde pot paște și animale.

Procesul de obținere a tuturor autorizațiilor necesare punerii în funcțiune de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile este anevoios și durează mult, deși s-au făcut unii pași pentru simplificarea procedurilor, ceea ce descurajează potențialii investitori, a constatat Consiliul Concurenței în urma unui studiu.

„Un prim aspect care contribuie la îngreunarea procesului de autorizare se referă la interpretarea neunitară a prevederilor legale la nivelul Unităților Administrativ Teritoriale (UAT), ceea ce conduce la aplicarea unui tratament diferențiat din punctul de vedere al condițiilor pe care companiile trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii autorizației de construire, în funcție de localitatea pe raza căreia se află terenul pe care urmează a se construi capacitatea de producere a energiei regenerabile”, searată într-un comunicat de presă al Consiliului Concurenței.

În aceste condiții, autoritatea de Concurență recomandă Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MLDPA) adoptarea, în cadrul legislației secundare, a prevederilor din Anexa nr .6 – Avize necesare la autorizarea construcțiilor noi la Proiectul de Cod (varianta inițială), în vederea asigurării unei interpretări unitare la nivelul UAT-urilor. Recomandarea se referă la cerințele referitoare la documentele necesare fiecărei companii în vederea obținerii autorizației de construire.

Studiul Concurenței relevă o analiză aprofundată în ceea ce privește accesul la terenurile pe care se pot face astfel de investiții. „Pentru a putea construi capacități de producere a energiei regenerabile, investitorii trebuie să scoată terenul din circuitul agricol, procedură care implică interacțiunea cu mai multe autorități/instituții publice din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), ceea ce conduce la o procedură complexă, de durată, care contribuie la îngreunarea accesului pe piață”; arată comunicatul de presă.

În același timp, Legea Fondului Funciar (nr. 18/1991), permite construirea de capacități de producere a energiei din surse regenerabile, în extravilan, în limita la 50 ha pentru terenurile agricole de clasa a III-a, a IV-a și a V-a de calitate, ceea ce împiedică dezvoltarea proiectelor mari.

„Astfel, autoritatea de concurență recomandă Ministerului Agriculturii să identifice soluții care să faciliteze procedura de scoatere a terenului extravilan din circuitul agricol, astfel încât solicitantul să interacționeze doar cu Direcția Agricolă Județeană, prin depunerea unei singure documentații, și, totodată, să inițieze demersurile necesare pentru a permite construirea parcurilor fotovoltaice și eoliene pe terenurile agricole, situate în extravilan, având clasa III, IV și V de calitate (terenuri mai puțin fertile), indiferent de suprafață”, susține Consiliul Concurenței.

Mai mult, autoritatea recomandă MADR inițierea demersurilor necesare în vederea permiterii construirii parcurilor eoliene pe terenurile agricole, situate în extravilan, având clasa I și II de calitate (cele mai fertile), „cu asigurarea scopului urmărit din perspectiva producției agricole prin utilizarea în sistem dual a acestor terenuri”, precizează comunicatul.

Consiliul Concurenței atrage atenția că, parcursul derulării studiului, legislația în domeniu a suferit unele modificări ce a condus la o oarecare simplificare și fluidizare a procesului de autorizare a operatorilor economici care investesc în capacități de producere a energiei din surse regenerabile (s-a eliminat atât obligativitatea introducerii terenului în intravilan, cât și obligativitatea modificării Planului Urbanistic Zonal).

Autoritatea de Concurență previzionează simplificarea procesului de autorizare odată cu intrarea în vigoare a Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și punerea în aplicare a OUG privind licența industrială unică, promovată de Consiliul Concurenței și Ministerul Antreprenoriatului și Turismului și care are ca obiectiv debirocratizarea mediului de afaceri.

Astfel, Consiliul Concurenței susține că operatorii economici care investesc în capacități de producere a energiei regenerabile vor putea aplica pentru obținerea licenței industriale unice, astfel încât toate licențele, autorizațiile, acordurile, avizele sau permisele necesare desfășurării activității vor fi obținute în cadrul unei singure proceduri, realizată prin mijloace electronice, prin intermediul Punctului de contact unic electronic pentru licența industrială (autorizația de construire va fi inclusă în licența unică industrială începând cu data de 1 ianuarie 2025).

„Consiliul Concurenței a colaborat cu reprezentanții MDLPA și MADR în vederea identificării unor soluții de eficientizare a procesului de autorizare a lucrărilor de construcții, pe parcursul derulării studiului”, precizează comunicatul.

În perioada următoare, autoritatea de concurență va finaliza un alt studiu ce vizează posibila restricționare a accesului pe piață al producătorilor de energie din surse regenerabile în cadrul procesului de obținere a avizului tehnic de racordare (ATR) de la operatorul de transport/distribuție a energiei electrice.

Varianta preliminară a „Studiului privind posibila restricționare a accesului pe piață producătorilor de energie din surse regenerabile, în cadrul procesului de autorizare/avizare de către autoritățile publice”, poate fi consultată pe pagina web a instituției, până la data de 21.08.2023. Observațiile pot fi transmise în acest interval de timp, prin e-mail, la adresa dammc@consiliulconcurentei.ro.

din aceeasi categorie

Comentează

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.