Acasă Focus Agricol Fondul forestier național al României a crescut la 6,61 milioane hectare

Fondul forestier național al României a crescut la 6,61 milioane hectare

de A

Fondul forestier național al României a crescut la sfârşitul anului trecut cu 6.766 hectare, la 6.613.384 hectare, arată informațiile Institutului Național de Statistică (INS). Iar masa lemnoasă recoltată a crescut 244.000 metri cubi, la 20.238.000 mc.

Suprafaţa parcursă cu tăieri de regenerare a pădurilor a crescut la finalul anului trecut cu 28.009 hectare, la 205.629 hectare.

”În anul 2022 suprafața pădurilor a crescut cu 0,1% față de anul precedent. Suprafaţa regenerată a crescut cu 16,7%, în anul 2022 față de anul 2021”, arată datele INS.

Suprafaţa regenerată a crescut cu 4.000 de hectare, la 27.981 hectare.

”Fondul forestier național la 31 decembrie 2022 a înregistrat o creştere de aproximativ 0,1%. Această creștere se datorează în principal unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate şi a terenurilor neîmpădurite, stabilite a fi împădurite în condiţiile legii (Legea nr. 133/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic). Suprafața pădurilor reprezintă 97,6% din fondul forestier național. Volumul de masă lemnoasă recoltată a crescut cu 1,2%, în anul 2022 față de anul 2021”, arată datele INS.

Distribuţia fondului forestier pe regiuni de dezvoltare indică o concentrare într-o proporţie însemnată a acestuia în regiunile de dezvoltare CENTRU (19,2% din totalul fondului forestier) şi NORD-EST (18,2%), urmate de regiunile de dezvoltare VEST (16,2%), NORD-VEST (15,3%), SUD-VEST-OLTENIA (12,3%), SUD-MUNTENIA (10%), SUD-EST (8,4%) şi de BUCUREŞTI-ILFOV (0,4%).

Cel mai mare volum de masă lemnoasă s-a recoltat în regiunea de dezvoltare NORD-EST (25,9% din totalul volumului de masă lemnoasă recoltată), urmată de regiunea de dezvoltare CENTRU (24,0%) şi într-o proporţie mai mică de regiunile de dezvoltare NORD-VEST (12,9%), VEST (11,9%), SUD-MUNTENIA (9,6%), SUD-VEST OLTENIA (8,2%), SUD-EST (7,1%) şi BUCUREŞTI-ILFOV (0,4%).

Cele mai mari suprafeţe pe care s-au realizat lucrări de regenerare a pădurilor s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare NORD-EST (22,2% din suprafaţa totală regenerată), SUD-EST (17,2%), respectiv CENTRU (16,3%), urmate de regiunile de dezvoltare NORD-VEST (14,3%), SUD-MUNTENIA (10,9%), SUD-VEST OLTENIA (9,4%), VEST (9,2 %) şi BUCUREŞTI-ILFOV (0,5%).

din aceeasi categorie

Comentează

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.