Acasă Focus Agricol Cadrul de implementare a Programului pentru Acvacultură şi Pescuit 2021-2027, în dezbatere

Cadrul de implementare a Programului pentru Acvacultură şi Pescuit 2021-2027, în dezbatere

de A

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a postat pe site-ul insituției, în secțiunea Transparență decizională, un proiect de Hotărâre de Guvern prin care se stabilește cadrul general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură prin Programul pentru Acvacultură şi Pescuit (PAP) 2021-2027.

Având în vedere că în data de 30.11.2022, prin Decizia 8809, Comisia Europeană a aprobat Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021 – 2027 al României, este necesară stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură, prin Programul pentru Acvacultură şi Pescuit 2021-2027.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru POPAM, are obligația să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din funcţiile prevăzute de  legislaţia europeană și națională și de a lua măsurile concrete pentru asigurarea gestionării judicioase și eficiente a fondurilor europene destinate sectorului de pescuit și acvacultură.

Cadrul general de implementare a operațiunilor cofinanțate prin PAP 2021 – 2027 este necesar deoarece instituie pentru perioada de programare 2021-2027 regulile ce vor fi aplicabile cheltuielilor realizate din fondurilor externe nerambursabile UE și din cofinanțarea națională a operațiunilor, din bugetul de stat.

În cazul operaţiunilor finanțate prin PAP 2021 – 2027:
(1) Cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, dacă operaţiunea prevede construcţii-montaj, sau 5% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, dacă operaţiunea nu prevede construcţii-montaj.
(2) Cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuţiile suportate de către angajator şi angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operaţiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil şi un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul şi exclusiv pe durata implementării operaţiunii, constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real şi definitiv suportate de către beneficiar, în limita:
a) a maximum 2% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, pentru operaţiunea care prevede construcţii-montaj;
b) şi a maximum 1% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, pentru operaţiunea care nu prevede construcţii-montaj

Durata de execuţie a operaţiunii cofinanţate din PAP 2021 – 2027 este de 24 de luni de la data semnării contractului de finanţare.  Acest termen de execuţie poate fi prelungit, cu acordul prealabil al părților contractante, cu maximum cu 12 luni.

Proiectul de HG poate fi consultat accesând următorul link https://www.madr.ro/proiecte-de-acte-normative/8089-proiect-hg-pap-2021-2027.html

din aceeasi categorie

Comentează

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.