Acasă Stiri internationaleAfrica Recensământ General Agricol 2020

Recensământ General Agricol 2020

de L M

Coagularea terenurilor a continuat în ultimii 10 ani, este concluzia rezultatelor provizorii ale Recensământului General Agricol, runda 2020. În acest interval, numărul exploatațiilor s-a redus cu un sfert, dar, oricum, rămâne cel mai mare din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, și suprafața medie a exploatației a crescut cu mai mult de 25% față de recensământul precedent, dar abia a ajuns la 4,42 ha, pentru persoane fizice.

Rezultatele provizorii ale Recensământului General Agricol runda 2020 arată că, în decurs de 10 ani, numărul exploataţiilor agricole a scăzut cu 972.000, respectiv cu 25,2%, iar suprafaţa agricolă utilizată s-a redus cu 543.000 de ha, respectiv cu 4,1%, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), în cadrul unei conferințe de presă. Astfel, în anul 2020, în România existau 2,887 milioane de exploataţii agricole care utilizau 12,8 milioane ha de teren agricol.

INS menţionează că numărul exploataţiilor agricole fără personalitate juridică a fost de 2,862 milioane, cu 25,3% mai mic decât în anul 2010. De remarcat este faptul că numărul exploataţiilor agricole cu personalitate juridică a fost de circa 25.000, cu 17,3% mai mic decât în anul 2010. Scăderea numărului de exploataţii agricole a condus la creşterea suprafeţei agricole medii per exploataţie cu circa 28% (de la 3,45 ha în 2010 la 4,42 ha în anul 2020).

Pe de altă parte, tendinţa de scădere a numărului de exploataţii agricole, în special a celor de dimensiuni foarte mici, s-a reflectat în structura exploataţiilor agricole prin reducerea ponderii exploataţiilor cu suprafaţă agricolă utilizată mai mică de 0,1 ha, de la 10,3% în anul 2010 la 4,3% în anul 2020 şi creşterea ponderii exploataţiilor agricole care au utilizat suprafeţe mai mari de 10 ha de la 2,2% în anul 2010, la 4,2% în anul 2020.

Pe categorii de exploataţii agricole, suprafaţa agricolă utilizată ce a revenit în medie pe o exploataţie agricolă fără personalitate juridică a fost de 2,73 ha, comparativ cu 1,95 ha în anul 2010. Suprafaţa agricolă utilizată ce a revenit în medie pe o exploataţie agricolă cu personalitate juridică a fost de 194,78 ha, comparativ cu 190,78 ha în anul 2010.

Numărul exploataţiilor agricole de dimensiuni mici, care au utilizat o suprafaţă agricolă de până la un hectar s-a diminuat în anul 2020 faţă de anul 2010 cu 488.000 de exploataţii agricole, respectiv cu 24,2%. La scăderea numărului de exploataţii agricole de dimensiuni mici a contribuit în mare măsură numărul celor care au utilizat o suprafaţă agricolă mai mică de 0,1 ha.

Pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizată, în anul 2020, structura exploataţiilor agricole a fost diferită din punct de vedere al numărului acestora, comparativ cu structura din punct de vedere a suprafeţei agricole utilizată, astfel: exploataţiile agricole sub 1 ha, deşi au reprezentat 54% din numărul total, au utilizat numai 4,6% din suprafaţa agricolă; exploataţiile agricole cu dimensiuni între 1 şi 5 ha au reprezentat 36,3% din numărul total şi au utilizat 18,2% din suprafaţa agricolă; exploataţiile agricole de dimensiuni mari, peste 50 ha, au avut o pondere foarte mică (circa 1%) în ceea ce priveşte numărul acestora, dar au utilizat 54% din suprafaţa agricolă.

O mare parte a suprafeţei agricole utilizate (44,6%) se află în proprietatea celor care o utilizează. În anul 2020, din punct de vedere al modului de deţinere a suprafeţei agricole utilizată, suprafeţele în proprietate incluzând şi terenul comun (48,9%) şi cele luate în arendă (37,5%) au avut cele mai mari ponderi. În anul 2020, suprafaţa agricolă utilizată aflată în proprietatea exploataţiilor agricole fără personalitate juridică a reprezentat 37,9% din întreaga suprafaţă agricolă utilizată, în timp ce la exploataţiile agricole cu personalitate juridică aceasta a reprezentat 6,6%.

Vremuri bune pentru oierit

Conform rezultatelor provizorii ale Recensământului General Agricol runda 2020, suprafaţa agricolă utilizată a fost de 12,763 milioane de ha.

În ultimii zece ani, de la Recensământul General Agricol din 2010, suprafaţa agricolă a scăzut cu 543.000 ha (4,1%). În anul 2020, terenul arabil şi culturile permanente au crescut cu 258.000 ha (3,1%), respectiv cu 32.000 (10,4%), în timp ce suprafaţa cu păşuni şi fâneţe s-a redus cu 783.000 ha (circa 17,4%) comparativ cu anul 2010.

În structura suprafeţei agricole, ponderea terenului arabil a fost de 67,2%, ceea ce indică o creştere de 4,7% faţă de anul 2010, ponderea păşunilor şi fâneţelor a fost de 29,2% în scădere cu 4,7%, în timp ce suprafaţa culturilor permanente a avut o pondere de 2,7%, în creştere cu 0,4%.

Rezultatele provizorii ale Recensământului General Agricol 2020 arată că principalele culturi din teren arabil sunt: porumbul, grâul comun, floarea soarelui şi rapiţa, totalizând un procent de 73,1 % din terenul arabil faţă de circa 67,7% în anul 2010.

INS arată că, în anul 2020, efectivele de porcine şi bovine au scăzut cu 33,1%, respectiv cu 9,8%, iar cele de ovine şi caprine au crescut cu 15,8%, respectiv 3,5% faţă de cele înregistrate în anul 2010.

Volumul de muncă în exploataţiile agricole, exprimat în unităţi anuale de muncă (UAM), în anul 2020, a înregistrat o scădere cu circa 39% faţă de cel înregistrat la Recensământul General Agricol din anul 2010. În anul 2020, volumul total de muncă a fost de 1,005 milioane de unităţi anuale de muncă, 925.000 unităţi anuale de muncă în cadrul exploataţiilor agricole fără personalitate juridică şi 80.000 unităţi anuale de muncă în cadrul exploataţiilor agricole cu personalitate juridică. Comparativ cu datele anului 2010, volumul de muncă înregistrat în anul 2020 a scăzut cu circa 40% în cazul exploataţiilor agricole fără personalitate juridică, dar a crescut cu circa 2% în cazul exploataţiilor agricole cu personalitate juridică.

din aceeasi categorie

Comentează

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.